วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมเขมร

วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมเขมร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพ 815 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในกัมพูชา 

พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพจำนวน 815 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 800 ครัวเรือนใน ตำบลก็อมเรียง, ตำบลโอร์ดา, ตำบลบึงเรียง, ตำบลตะราง, ตำบลตาแซน, ตำบลตาเกรีย เขตอำเภอก็อมเรียง จังหวัดพระตระบอง และคณะสงฆ์ในจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา

ทั้งนี้นาวาเอกรัฐพล ลุนพล หัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้รับการประสานจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาว่า เนื่องจากเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ได้เกิดมรสุมพัดผ่านเข้าในพื้นที่หลายครั้งทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายจำนวนมาก ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ปัจจุบันได้ขาดแคลนอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค จึงขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว