ผู้ชุมนุมไม่พอใจแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี

ผู้ชุมนุมไม่พอใจแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี สลายการชุมนุมแล้ว ที่ หน้ากระทรวงพาณิชย์ ไม่พอใจแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี

บรรยากาศด้านหน้ากระทรวงพาณิชย์ เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้ คณะราษฎร63 ได้มีการประกาศสลายการชุมนุมเมื่อช่วงเวลา 20.30 น. โดยตลอดระยะเวลาการนัดรวมตัวชุมนุม ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทั้งด้านการจราจร และการจัดระเบียบเพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดและไม่เกิดความสุ่มเสี่ยงในการทำลายทรัพย์สินของส่วนราชการ

อย่างไรก็ตาม มีบางช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้แสดงความไม่พอใจ โดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับฟัง คำแถลงจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภาพรวมไม่รู้สึกว่าจะมีอะไรดีขึ้น ส่วนใหญ่ต่างมองว่า ถ้าต้องการให้สงบต้องไม่ดำเนินคดีกับผู้เคลื่อนไหวทุกคน