ครม.ไฟเขียว! เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26-27 ต.ค. หาทางออกให้ประเทศ

ครม.ไฟเขียว! เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26-27 ต.ค. หาทางออกให้ประเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.เคาะขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26-27 ต.ค. ถก ส.ส-ส.ว. หาทางออกให้ประเทศ โดยเป็นการอภิปรายทั่วไป ไม่มีการลงมติ

(20 ต.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติเห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฏีกา เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติ ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภาในการหาทางออกของประเทศ โดยให้เลื่อนการประชุม ครม. ไปเป็นวันพุธที่ 28 ต.ค.

โดยระหว่างพักการประชุม ครม. ช่วงหนึ่งได้มีการเปิดเพลง “อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี” โดยเมื่อได้ยินบทเพลงดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ ก็ได้ให้หันลำโพงเพื่อให้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมให้ได้ยินอย่างทั่วถึงกันอีกด้วย

สำหรับมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภา ขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้