กอร.ฉ.สั่งปิดด่วน บีทีเอส 3 สถานี "เสนานิคม-ม.เกษตร-กรมป่าไม้"

กอร.ฉ.สั่งปิดด่วน บีทีเอส 3 สถานี "เสนานิคม-ม.เกษตร-กรมป่าไม้"

วันนี้ (19 ต.ค.) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าบีทีเอส ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง รัฐบาลได้มีคำสั่งตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ให้รถไฟฟ้าบีทีเอส ปิดบริการชั่วคราว 3 สถานี ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป โดยแจ้งว่า

เนื่องจากรัฐบาลได้มีคำสั่งตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง กำหนดห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ต่างๆ  คำสั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ปิดให้บริการชั่วคราว  3  สถานี ดังนี้

สายสุขุมวิท ได้แก่ สถานีเสนานิคม  สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีกรมป่าไม้

ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จนกว่าจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเปิดให้บริการในสถานีอื่น ๆ ตามปกติ  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอยืนยันว่า จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลผู้โดยสารที่มาใช้บริการทุกท่าน