เปิด 11 ข้อเรียกร้องจากผู้ปกครอง ถึง รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

เปิด 11 ข้อเรียกร้องจากผู้ปกครอง ถึง รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
อีจัน

สนับสนุนเนื้อหา

จากใจผู้ปกครองถึงโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์! เปิด 11 ข้อเรียกร้อง ขอให้เยียวยา ปรับปรุง แก้ไข เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันนี้ (29 ก.ย.63) กลุ่มผู้ปกครองไปที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เพื่อขอคำชี้แจงจาก ผอ. ถึงเหตุการณ์ที่มีครูทำร้ายลูกๆ แต่วันนี้กลับไม่ได้คำชี้แจง เพราะโรงเรียนไม่มี ผอ. มีแต่รักษาการณ์แทน ยิ่งทำให้ผู้ปกครองไม่พอใจไปมากกว่าเดิมนั้น คือ การไม่เรียกกลุ่มผู้ปกครองเข้าไปประชุมด้วย จึงฝาก 11 ข้อเรียกร้องเข้าไปเพื่ออยากให้เกิดการแก้ไข และปรับปรุง

เปิด 11 ข้อเรียกร้อง จากกลุ่มผู้ปกครอง ถึงโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

1.ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงกล้องวงจรปิดแบบ Real time ทุกชั้นเรียนและในแง่มุมต่างๆ ของโรงเรียน ทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ทางเดิน

2.ให้โรงเรียนตรวจสอบและชี้แจง เรื่อง การคัดกรองบุคลากรของโรงเรียน และมีการตรวจสอบวัดระดับจิตวิทยาของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ให้มีการประเมินเป็นประจำทุกๆ ปี

3.ควรจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันทุกชั้นเรียน

4.อยากให้ทางโรงเรียนมีการชี้แจง เกี่ยวกับคุณสมบัติของครูประจำชั้น รวมถึงแต่ละวิชาด้วย

5.ให้ รร. แจ้งมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง รวมถึงการเยียวยาจิตใจนักเรียนและผู้ปกครองจากเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ให้ทุกคนทราบอย่างโปร่งใส

6.ขอให้ปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันให้เหมาะสม และเป็นไปตามตารางที่ได้แจ้งกับผู้ปกครองมา รวมถึงระยะเวลาในการทานอาหารควรเกิน 30 นาที

7.ขอให้ชี้แจงเรื่องระบบการเรียนการสอน มาตรฐานที่โรงเรียนใช้และเรื่องการแจ้งข่าวสารกิจกรรม ควรมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์

8.ขอให้โรงเรียนปรับปรุงเรื่องความสะอาดในห้องน้ำ ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด ด่วน

9.ขอให้ทางโรงเรียนช่วยตรวจสอบมาตรฐานของรถโรงเรียน เช่น จำนวนนักเรียนต่อรถ 1 คัน เพราะปัจจุบันเด็กต้องยืนตลอดทาง ไม่ได้นั่ง เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ เพราะผู้ปกครองหลายท่าน เจอรถโรงเรียนข้างนอกขับเร็วมาก เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กๆ

10.เรื่องการทานน้ำเเละไปห้องน้ำของเด็ก ตอนนี้มีเคสเด็กเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และท้องผูกเนื่องจากทานน้ำน้อยและเห็นว่าน้ำในกระติกน้ำแต่ละวัน แทบจะไม่ลดลงเลย ควรจัดเวลาในการกินน้ำและเข้าห้องน้ำให้เหมาะสม เช่น ทุกๆ 2 ชั่วโมง เป็นต้น

11.พิจารณาเรื่องห้องเรียน ให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ