จ่อเวนคืนที่สร้างรถไฟทางคู่นครพนม

จ่อเวนคืนที่สร้างรถไฟทางคู่นครพนม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม เตรียมเวนคืนที่ดินวงเงิน 10,000 ล้านบาท สร้างรถไฟทางคู่ บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม 355 กม.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในงบประมาณประจำปี 2564 ของกระทรวงคมนาคม ได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายถนนที่ จ.นครพนม จำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 3,465 ล้านบาท ได้แก่

1.โครงขยายถนนเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร บริเวณบ้านท่าดอกแก้ว-อำเภอศรีสงคราม ระยะทาง 28 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 980 ล้านบาท(งบฯผูกพันปีงบฯ2564-2567) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ในปี 2567
2.โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอำเภอท่าพนม ระยะทาง 9 กิโลเมตร วงเงิน 1,450 ล้านบาท ลักษณะโครงการเป็นแนวเส้นทางใหม่ 4 ช่องจราจร (งบฯผูกพันปีงบฯ2565-2567) คาดดำเนินการแล้วเสร็จปี 2567
3.โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงจังหวัดบึงกาฬ-อำเภอบ้านแพง ตอนที่2 ระยะทาง 40 กิโลเมตร วงเงิน 1,080 ล้านบาท โดยเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ (งบฯผูกพันปีงบฯ2564-2566) คาดแล้วเสร็จเปิดใช้งานในปี 2566

พร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท(ทช.) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่อยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 67,965 ล้านบาท ทางกระทรวงคมนาคมเตรียมเวนคืนพื้นที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งจะสามารถดำเนินการประกวดราคาภายในปี 2564 และเริ่มการก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2564 คาดดำเนินการแล้วเสร็จเปิดบริการในช่วงปี 2567-2568