เปิดแล้ว 31 รายชื่อ กมธ.ศึกษาญัตติแก้รัฐธรรมนูญ ฝ่ายค้านบอยคอตต์ ไม่ส่งคนเข้าร่วม

เปิดแล้ว 31 รายชื่อ กมธ.ศึกษาญัตติแก้รัฐธรรมนูญ ฝ่ายค้านบอยคอตต์ ไม่ส่งคนเข้าร่วม
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

เปิด 31 รายชื่อ ส.ส.-ส.ว. นั่ง กรรมาธิการศึกษาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ เริ่มประชุดนัดแรก 30 ก.ย.นี้ ด้านฝ่ายค้านงดส่งรายชื่อร่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (25 ก.ย.63) ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม รวม 6 ฉบับ ใช้เวลา 2 วัน มีมติตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช ....ก่อนรับหลักการจำนวน 6 ฉบับ จำนวน 45 คนนั้น โดยแบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภา 15 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 คน พรรคเพื่อไทย 8 คน พรรคภูมิใจไทย 4 พรรคก้าวไกล 3 พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 พรรคประชาชาติ 1 พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 นั้น และในขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ส่งชื่อตัวแทนพรรคเข้าร่วม ทำให้เหลือ 31 คน ดังนี้

สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 15 คน ประกอบด้วย 1. นายกล้านรงค์ จันทึก 2. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 3. นายจเด็จ อินสว่าง 4. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 5. พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 6. นายดิเรกฤทธ์ เดชครองธรรม 7. นายตวง อันทะไชย 8. นายถวิล เปลี่ยนศรี 9. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 10. นายวรารัตน์ อติแพทย์ 11. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 12. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม 13. นายสมชาย แสวงการ 14. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และ15. นายเสรี สุวรรณภานนท์

สำหรับสัดส่วนส.ส. นั้น ประกอบด้วย ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ 8 คน คือ 1.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 4.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 5.นายรงค์ บุญสวยขวัญ 6.นายวิเชียร ชวลิต 7.นายบุญสิงห์ วรินรักษ์ และ 8.นายสุชาติ อุสาหะ

ด้านพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย 1.นายศุภชัย ใจสมุทร 2.นายวิรัตน์ พันธุมะผล 3.น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช 4.นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย 1.นายอิสสระ สมชัย 2.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 3.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ และพรรคชาติไทยพัฒนา มี 1 รายชื่อ คือ นายนิกร จำนง

อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการฯ ได้กำหนดการประชุมนัดแรก ในวันที่ 30 ก.ย.เวลา 10.00 น. ห้องประชุมกรรมาธิการ 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา