โพลชี้คนไทยเครียด เศรษฐกิจแย่ ของกิน-ของใช้แพง

โพลชี้คนไทยเครียด เศรษฐกิจแย่ ของกิน-ของใช้แพง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เผย คนเครียดเศรษฐกิจแย่ ของกินของใช้แพง การเมืองทุจริตคอรัปชั่น หวั่นโควิดระบาดเพิ่ม

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,358 คน เรื่อง “ความเครียดของคนไทย ณ วันนี้” ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 พบว่าเรื่องที่ประชาชนเครียดมากที่สุด ร้อยละ 67.76 ระบุ ของกินของใช้แพง รองลงมาร้อยละ 63.93 ระบุ ทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 57.49 ระบุ โควิด-19 ร้อยละ 40.43 ระบุ การทำงาน

ทั้งนี้ สิ่งที่คนอยากทำเมื่อรู้สึกเครียดมาก ร้อยละ 51.47 ระบุ ออกไปเที่ยวช้อปปิ้ง รองลงมาร้อยละ 35.35 ระบุ เล่นเน็ต ร้อยละ 33.51 ระบุ กิน