CDC กลับลำ แนะ "ผู้ไม่แสดงอาการป่วย" ก็ควรตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย

CDC กลับลำ แนะ "ผู้ไม่แสดงอาการป่วย" ก็ควรตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย
Xinhua

สนับสนุนเนื้อหา

วอชิงตัน, 19 ก.ย. (ซินหัว) — ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐฯ ได้แก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติว่าด้วยการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในผู้ที่ไม่แสดงอาการของโรค ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ฯ อีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ (18 ก.ย.) ที่ผ่านมา

“เนื่องด้วยนัยสำคัญของการแพร่เชื้อในระยะไม่แสดงอาการ (asymptomatic) และระยะก่อนแสดงอาการ (pre-symptomatic) แนวปฏิบัตินี้สนับสนุนการตรวจโรคในบุคคลที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งรวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” เว็บไซต์ศูนย์ฯ ระบุ

“แนะนำให้ดำเนินการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้มีประวัติติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมด เนื่องจากมีความเสี่ยงแพร่เชื้อในระยะไม่แสดงอาการและระยะก่อนแสดงอาการ การระบุและตรวจกลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งสำคัญ” ศูนย์ฯ อธิบาย

การแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติครั้งนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สวนทางกับแนวปฏิบัติของศูนย์ฯ ที่เผยแพร่เมื่อเดือนก่อน ซึ่งระบุว่าบุคคลที่ปราศจากอาการของโรคโควิด-19 อาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจโรคแต่อย่างใด