"บิ๊กตู่" ขอบคุณสภาฯ หลังโหวตงบประมาณปี 2564 ผ่านฉลุย

"บิ๊กตู่" ขอบคุณสภาฯ หลังโหวตงบประมาณปี 2564 ผ่านฉลุย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังมีมติเสียงข้างมาก ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 3,280,000 ล้านบาท ด้วยมติ 270 เสียง ไม่เห็นด้วย 60 เสียง และงดออกเสียง 121 เสียง ภายหลังที่ประชุมใช้เวลาการพิจารณาตลอดระยะเวลา 3 วัน 3 คืน โดยยืนยันว่า จะใช้งบประมาณดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม และพร้อมน้อมรับข้อคิดเห็น ข้อสังเกตของ ส.ส. ไปประกอบการใช้งบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณของประเทศมากที่สุด โดยนายกรัฐมนตรี ยังให้ความมั่นใจต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร ในปี 2564 นี้ จะนำไปใช้ในนโยบาย มาตรการ ตามวัตถุประสงค์ และจะกำกับดูแลให้เกิดความโปร่งใส และให้บรรลุเป้าหมาย ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนต่อไป


สำหรับขั้นตอนภายหลังสภาผู้แทนราษฎร ลงมติให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวาระที่ 3 แล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะส่งร่างงบประมาณต่อให้วุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายนนี้ ก่อนที่ประธานวุฒิสภา จะส่งร่างงบประมาณที่ได้รับการปรับแก้ในกระบวนการนิติบัญญัติ คืนไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป