ทำประกันสุขภาพผ่าน SCB อุ่นใจเมื่อเจ็บไข้ เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า

ทำประกันสุขภาพผ่าน SCB อุ่นใจเมื่อเจ็บไข้ เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า

แทบไม่ต้องย้ำ คุณเองก็คงรู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องของสุขภาพสำคัญแค่ไหน ยิ่งเราอยู่ในยุคที่โรคระบาดครองเมืองมานานเกินครึ่งปีแบบนี้ ยิ่งต้องหาหลักประกันชั้นดีอย่างการทำประกันสุขภาพที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน เพื่อช่วยลดภาระกรณีมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

ก่อนที่จะซื้อประกันสุขภาพที่ SCB มีปัจจัยที่คุณต้องพิจารณาและให้ความสำคัญหลายข้อด้วยกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อการเลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุมและคุ้มค่ามากที่สุด

5 ปัจจัยที่ต้องใส่ใจก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ SCB กับปัจจัยที่ต้องใส่ใจก่อนเลือกซื้อ

1.เบี้ยประกัน

หรือเงินที่คุณจ่ายให้บริษัทประกันภัยเพื่อซื้อความคุ้มครอง ส่วนใหญ่แล้วอัตราค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุ และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในแต่ละช่วงอายุ เช่น เด็กและผู้สูงวัยจะมีค่าเบี้ยประกันสูง เพราะคนทั้งสองวัยนี้มีความเสี่ยงสูงในการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ ได้ง่ายกว่าวัยผู้ใหญ่ นอกจากนี้ ปัจจัยในเรื่องของเพศ สุขภาพ อาชีพ การดำเนินชีวิต และจำนวนผู้เอาประกันภัย (กรณีประกันภัยกลุ่ม) ก็มีผลต่ออัตราเบี้ยประกันเช่นกัน

ทั้งนี้ เบี้ยประกันสุขภาพที่เหมาะสมควรจ่ายไม่เกิน 10-15% ของรายได้รวมทั้งปี เช่น รายได้ต่อเดือน 25,000 บาท ในหนึ่งปีจะมีรายได้รวม 300,000 บาท ดังนั้น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพควรอยู่ที่ 30,000 – 45,000 บาทต่อปี ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพ ควรดูตารางค่าเบี้ยประกันตลอดอายุสัญญาว่าเหมาะสมกับรายรับและค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือไม่

ประกันสุขภาพ SCB ปัจจัยวงเงินคุ้มครอง

2.วงเงินคุ้มครอง

เพราะการเจ็บป่วยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะหนักหรือจะเบา ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพ คุณต้องนึกถึงสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดเอาไว้ก่อน ว่าประกันสุขภาพที่ซื้อต้องมีวงเงินคุ้มครองเท่าไร ถึงจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งหมดเช่น หากค่ารักษาทั้งหมดของคุณคือ 150,000 บาท แต่ประกันสุขภาพของคุณคุ้มครองแค่ 50,000 บาท เท่ากับว่าคุณต้องควักเงินจ่ายเองอีกแสนนึง! ดังนั้น เพื่อเป็นหลักประกันทุกความเสี่ยง ควรคำนึงถึงการเลือกซื้อประกันสุขภาพที่มีเงินคุ้มครองสูงชนิดที่คุณไม่ต้องเสียเงินค่าส่วนต่างให้เจ็บตัวเจ็บใจซ้ำซ้อน

ประกันสุขภาพ SCB ปัจจัยความเสี่ยง

3.ความเสี่ยง

ได้แก่ สุขภาพส่วนตัว โรคประจำตัว หรือกรรมพันธุ์ เนื่องจากประกันแต่ละบริษัทให้ความคุ้มครองครอบคลุมต่างกันออกไป จึงเป็นหน้าที่ของตัวคุณเองที่จะต้องประเมินความเสี่ยงว่าอาจเกิดโรคอะไรขึ้นได้บ้าง เพื่อการเลือกซื้อประกันสุขภาพที่ตรงใจมากที่สุด เช่น หากครอบครัวมีกรรมพันธุ์โรคหัวใจ คุณก็ควรเลือกซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงโรคหัวใจ เป็นต้น

ประกันสุขภาพ SCB ปัจจัยกระแสเงินสดของตนเอง

4.กระแสเงินสดของตนเอง

ซึ่งก็หมายถึง เงินสดที่คุณสามารถนำไปจ่ายหนี้สิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของชีวิตได้อย่างไม่ขาดสภาพคล่องนั่นเอง ดังนั้น การจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพในแต่ละเดือนหรือแต่ละปี จึงควรเป็นเงินที่ไม่เดือดร้อนกับค่าใช้จ่ายหลักในชีวิต หลักประกันความอุ่นใจด้านสุขภาพในอนาคตจะได้ไม่บั่นทอนเงินในกระเป๋า ณ ปัจจุบัน

ประกันสุขภาพ SCB เลือกรูปแบบประกันสุขภาพ

5.รูปแบบประกันสุขภาพ

หลังจากเตรียมความพร้อมในปัจจัยทุกด้านเสร็จสรรพแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการพิจารณารูปแบบของประกันสุขภาพให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ และความต้องการทางด้านสุขภาพของคุณให้มากที่สุด ซึ่งประกันสุขภาพที่สามารถซื้อได้ที่ SCB เองก็มีหลายรูปแบบให้เลือกดังต่อไปนี้

ประกันสุขภาพ SCB ประกันเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย

ประกันเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย*

ประกันสุขภาพ ที่มาพร้อมสโลแกน “ประกันคิดเผื่อ เพื่อคนคิดเยอะ” ซึ่งเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่เป็นผู้มีหัวใจรอบคอบซึ่งมักคิดเผื่อและคิดเยอะไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันทางด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิต 

ประกันเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้ายจึงเพิ่มความอุ่นใจด้วยการให้ความคุ้มครองครอบคลุม 5 กลุ่มโรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ โรคที่เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิต โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท และโรคร้ายแรงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงกลุ่มไหนก็สามารถเคลมได้หลายครั้ง และให้ความคุ้มครองโรคร้ายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ปานกลาง ไปจนถึงระดับรุนแรง รวมถึงสามารถหยุดจ่ายเบี้ยฯ ได้ทันทีเมื่อต้องเคลมโรคร้ายแรงระดับรุนแรง แต่ยังให้ความคุ้มครองต่อเนื่องจนครบสัญญาเมื่ออายุ 75 ปี และหากเลือกสมัครประกันสุขภาพที่ SCB ไปแล้ว ในกรณีที่ไม่เจอโรคร้ายแรงระดับรุนแรงก็รับคืนค่าเบี้ยเต็มจำนวน โดยค่าเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ และสามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขจากประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรได้อีกด้วย

ประกันสุขภาพ SCB ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ

ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ* *

SCB ขอเสนอประกันสุขภาพที่สามารถซื้อได้ ตั้งแต่อายุ 1 วัน - 60 ปี ซึ่งให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี โดยให้ความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ จะป่วยน้อย ป่วยมาก หรืออุบัติเหตุเล็ก-ใหญ่แค่ไหนก็คุ้มครองครบ ด้วยวงเงินคุ้มครองสุขภาพหลักล้าน ที่เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเริ่มต้น 1 ล้านบาท และสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี ส่วนวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายก็ยืดหยุ่นกว่า สามารถเลือกความคุ้มครองได้ 5 แผนตามต้องการ ตามวงเงินที่เราเลือกได้ และพร้อมรับมือกับค่ารักษาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

พิเศษกว่าด้วยการดูแลครอบคลุมทั่วโลก เบิกได้ตามการรักษาจริงตามเงื่อนไขและวงเงินของแผนประกันที่เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเจ็บหรือป่วยทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทุกที่ทั่วโลก หลังหมดโควิดแล้ว รับรองว่าประกันตัวนี้คุ้มเกินคุ้ม

คราวนี้ เมื่อคุณเลือกประกันสุขภาพที่ตรงกับใจคุณมากที่สุดได้แล้ว ก็สามารถติดต่อซื้อได้ที่ SCB ทุกสาขาที่คุณสะดวก หรือหากมีคำถามเพิ่มเติม ก็สามารถสอบถามเกี่ยวกับประกันสุขภาพกับพนักงาน SCB เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เลย

สำหรับใครที่ต้องการหาข้อมูลประกันสุขภาพที่ซื้อกับ SCB สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกันเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย* คลิก

ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ* คลิก

รีบมองหาประกันสุขภาพที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณตั้งแต่วันนี้ เพื่อรับความคุ้มครองที่คุ้มค่า เป็นหลักประกันการใช้ชีวิตให้สบายใจ หายห่วงมากขึ้นกว่าเดิม

*หมายเหตุ:

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

[Advertorial]