อนุมัติซื้อเรือดำน้ำ! ก้าวไกลเผยเสียงโหวตเท่า ก่อนประธานจากพลังประชารัฐเคาะไฟเขียว

อนุมัติซื้อเรือดำน้ำ! ก้าวไกลเผยเสียงโหวตเท่า ก่อนประธานจากพลังประชารัฐเคาะไฟเขียว

พรรคก้าวไกลโพสต์ลงในแฟนเพจของพรรควันนี้ (21 ส.ค.) ว่า อนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน อนุมัติให้กองทัพเรือซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำ มูลค่า 22,500 ล้านบาทแล้ว

การอนุมัติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเสียงเห็นชอบและเสียงคัดค้านเท่ากัน โดยผู้ที่เห็นชอบให้ซื้อเรือดำน้ำมาจากพรรคร่วมรัฐบาล ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เห็นชอบ

ผู้ที่เห็นชอบได้แก่

  1. นายจีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ
  2. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์
  3. นางกรนิต งามสุคนธ์รัตนา พรรคพลังประชารัฐ
  4. นายชยุต ภุมมิกาญจนะ พรรคภูมิใจไทย

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ไม่เห็นชอบให้ซื้อ ได้แก่

  1. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย
  2. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย
  3. นายเรวัติ วิศรุตเวช พรรคเสรีรวมไทย
  4. นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน พรรคก้าวไกล

เมื่อเสียงเท่ากัน ทำให้นายสุพล ฟองงาม ประธานอนุกรรมาธิการชุดนี้ ที่มาจากพรรคพลังประชารัฐ ใช้สิทธิ์ความเป็นประธานอนุมัติให้ซื้อเรือดำน้ำ

พรรคก้าวไกลเผยอีกว่า กองทัพเรืออธิบายว่า เรือลำน้ำ 2 ลำดังกล่าว มีความจำเป็น และเลื่อนซื้อไม่ได้