"เนตร นาคสุข" รองอัยการสูงสุด ผู้สั่งไม่ฟ้อง "บอส อยู่วิทยา" ยื่นลาออกแล้ว

"เนตร นาคสุข" รองอัยการสูงสุด ผู้สั่งไม่ฟ้อง "บอส อยู่วิทยา" ยื่นลาออกแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (11 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุด ว่า นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ที่สั่งไม่ฟ้องคดี นายวรยุทธ อยู่วิทยา ข้อหาขับรถประมาทอันเป็นสาเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการต่ออัยการสูงสุดแล้ว

ทั้งนี้ นายเนตร จะครบกำหนดวาระการบริหารเนื่องจากอายุครบ 65 ปี ในวันที่ 30 ก.ย. 63 ซึ่งเมื่อครบวาระตำแหน่งบริหารแล้ว ยังสามารถขอรับราชการต่อในตำแหน่งอัยการอาวุโสได้จนครบอายุ 70 ปี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)

ซึ่งตาม พ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายอัยการ มาตรา 58 บัญญัติว่า ข้าราชการอัยการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเพื่อให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณา เมื่ออัยการสูงสุดสั่งอนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ข้าราชการอัยการขอลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง หรือรับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเพื่อไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

จากกรณีตามวรรคสอง ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วันขอลาออกก็ได้ ในกรณีที่อัยการสูงสุดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ ก.อ. เพื่อให้ ก.อ. เป็นผู้พิจารณา

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฏว่าขณะนี้อัยการสูงสุดเซ็นคำสั่งอนุมัติหนังสือลาออกของนายเนตรดังกล่าว