นายกฯ เตรียมมอบนโยบาย ครม.ใหม่ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น

นายกฯ เตรียมมอบนโยบาย ครม.ใหม่ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรีเตรียมมอบนโยบาย ครม.ใหม่ ขอประชาชนเชื่อมั่นผ่านการพิจารณาอย่างดี พร้อมเร่ง ครม.ใหม่ สร้างผลงาน แก้ปัญหาให้ประชาชน

วันนี้ (9 ส.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่า รัฐมนตรีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมปฏิบัติงานทันที ซึ่งภายหลังการเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง พร้อมอธิบายแนวทางการขับเคลื่อนภาพรวมของรัฐบาล ให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีไปขับเคลื่อน รวมถึงถือโอกาสพบปะ ครม. ทั้งคณะด้วย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีขอให้เชื่อมั่นว่า ครม.ใหม่ ผ่านการพิจารณามาเป็นอย่างดีแล้ว ทุกคนล้วนมีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับสูงมาแล้วทั้งสิ้น มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง เชื่อว่าจะสามารถสานต่องานได้ทันทีโดยไม่สะดุด และริเริ่มโครงการใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีทุกคนเร่งสร้างผลงานให้ปรากฏแก่สายตาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จะต้องเร่งขับเคลื่อนงานที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพราะประเทศไทยถือว่าได้เปรียบที่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี จึงควรใช้เป็นโอกาสเร่งฟื้นฟูสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในประเทศ และชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดการลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนในระยะยาว

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีระบุถึงการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ว่า นอกจากการทำงานของคณะรัฐมนตรีแล้ว ยังมีการหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านต่างๆ กรรมการด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ สมาคมผู้ประกอบการ ฯลฯ โดยพูดคุยเพื่อรับข้อเสนอแนะและความต้องการต่างๆ พร้อมพิจารณาร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการ อันจะเป็นหนทางสู่การเร่งแก้ไขสถานการณ์ของประเทศภายใต้ข้อกำจัดที่มีอยู่

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรียังมอบนโยบายให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านการดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีทีมที่ปรึกษาที่มาจากประชาชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแบบ Big Data และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ก่อนจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งการดำเนินงานหลายเรื่องสามารถทำได้โดยระบบออนไลน์ ตามความตั้งใจที่ประกาศจะเป็นรัฐบาลแบบ New Normal