หลายคนเพิ่งรู้ "นพ.ยง" มือปราบโควิด มีฝาแฝด "อ.ยืน ภู่วรวรรณ" เป็นเทพด้านคอมพิวเตอร์

หลายคนเพิ่งรู้ "นพ.ยง" มือปราบโควิด มีฝาแฝด "อ.ยืน ภู่วรวรรณ" เป็นเทพด้านคอมพิวเตอร์
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด มีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนอยู่เสมอ จนกลายเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของชาวโซเชียลเป็นอย่างดี หนึ่งในนั้นคือ "ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ปัจจุบันอายุ 69 ปี จบชั้นมัธยมจากพระปฐมวิทยาลัย และ มัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมอุดมศึกษา หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ จากนั้นได้เป็นอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ก่อนไปฝึกอบรมเป็น Research Fellow ที่ King’s College Hospital Medical School กรุงลอนดอน ก่อนจะกลับมาเป็นอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน

นพ.ยง  นับว่าเป็นแพทย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแพทย์ด้านไวรัสวิทยาในระดับต้นๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยทางด้านโรคตับ ไวรัสวิทยา ไข้หวัดใหญ่ ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ก่อนจะมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด จนได้ฉายาว่าเป็น มือปราบโควิด-19

แต่สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นน้องชายฝาแฝดของ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการยกย่องในวงการว่าเป็นระดับเทพ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ใน พ.ศ. 2515 และระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ เคยเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานเด่นในด้านการพัฒนาการประมวลภาษาธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์ในภาษาไทย และการการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์