ด่วน! บิ๊กแป๊ะ เซ็นคำสั่งสำรองราชการ พล.ต.อ.วิระชัย กรณีปล่อยคลิปเสียงคดียิงรถบิ๊กโจ๊ก

ด่วน! บิ๊กแป๊ะ เซ็นคำสั่งสำรองราชการ พล.ต.อ.วิระชัย กรณีปล่อยคลิปเสียงคดียิงรถบิ๊กโจ๊ก
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

"บิ๊กแป๊ะ" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งให้ “พล.ต.อ.วิระชัย” สำรองราชการ ปมคลิปเสียงหลุด

วันนี้ (29 ​ก.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)​ ลงนามในคำสั่ง ตร.ที่ 387/2563 ลงวันที่ 29 ก.ค. 63​ สั่งสำรองราชการ​ พล.ต.อ.วิระชัย​ ทรงเมตตา​ รอง ผบ.ตร. โดยระบุว่า

ตามคำสั่ง ตร.ที่ 383/2563 ลงวันที่ 24 ก.ค. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์และการกระทำเข้าลักษณะมีเจตนาเปิดเผยความลับของทางราชการ และฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งว่าด้วยการให้ข่าวสัมภาษณ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างร้ายแรง ประกอบกับ กองบังคับการปราบปราม ได้รับคำร้องทุกข์ในกรณีกล่าวโทษว่า มีการกระทำอันเป็นการทำผิดต่อรัฐ มีมูลเข้าข่ายตามความผิด พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 และตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 21 เรื่อง การห้ามดักฟังทางโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารอื่นใด

"กรณีดังกล่าว เป็นเหตุในการสั่งสำรองราชการได้ ตามนัยข้อ 3 (1) แห่งกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำ ตร. หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ. 2548 ดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมในการดำเนินการทางวินัยและอาญา เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในภาพรวมของ ตร.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 61 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จึงให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. สำรองราชการ ตร. (อัตราเลขที่ สรส.1) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" คำสั่ง ผบ.ตร. ระบุ