รมช.คลัง ยืนยัน รัฐบาลพร้อมดูแลชาวมุสลิมด้วยการออกมาตรการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักศาสนา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยัน รัฐบาลพร้อมดูแลชาวมุสลิมด้วยการออกมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักศาสนา นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวระหว่างงานเลี้ยงละศีลอดของชาวมุสลิมที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยให้ความมั่นใจกับชาวมุสลิมว่า รัฐบาลพร้อมจะให้การดูแลในทุกด้าน ทุกกลุ่มให้มีความครอบคลุม ทั้งนี้การออกมาตรการหรือโครงการต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักศาสนาของชาวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านการศึกษา มีการจัดหาโรงเรียนที่ดีเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ การดำเนินการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้ชาวมุสลิมได้ใช้บริการและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับธนาคารทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโครงการปล่อยสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ลงทุนด้านต่างๆ ซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นและรัฐบาลตั้งเป้าว่าจะเกิดการจ้างงานมากขึ้น รวมทั้งจะมีการปล่อยสินเชื่อให้กับทุกโครงการเพื่อให้ประชาชนได้นำเม็ดเงินไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวด้วยว่า สำหรับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ รัฐบาลจะให้การดูแลทั้งในเรื่องของสวัสดิการ สุขอนามัย เงินช่วยเหลือ โดยเชื่อว่าการออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลจะทำให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นในพื้นที่

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด