หมอทวีศิลป์เผยรายละเอียดผ่อนปรนเฟส 5 ผับ-บาร์-ร้านเกม-อาบอบนวด เริ่มเปิด 1 ก.ค.

หมอทวีศิลป์เผยรายละเอียดผ่อนปรนเฟส 5 ผับ-บาร์-ร้านเกม-อาบอบนวด เริ่มเปิด 1 ก.ค.
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดรายละเอียดมาตรการผ่อนปรนเฟส 5 ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านเกม อาบอบนวด ได้คลายล็อก เปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป

วันนี้ (29 มิ.ย.) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 หรือ คลายล็อกเฟส 5 ในการเปิด 5 กลุ่มกิจการและกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง โดยจะเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

 • เปิดดําเนินการได้โดยได้รับการอนุญาตจากต้นสังกัด 

 • ลงทะเบียน ยืนยันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กําหนดได้

 • กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

 • ส่วนราชการหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความพร้อมของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ก่อนเปิดการศึกษา/ดําเนินการ

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์

 • ให้เวลาเปิด/ปิดการดําเนินกิจการได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

สถานบริการ ผั บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ เช่น โรงเบียร์ ลานเบียร์ Pub & Restaurant

 • ให้บริการได้ถึงไม่เกิน 24.00 น. ทุกกรณี

 • ระยะนั่ง/ยืน 1 เมตร จํากัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร/คน และห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น

 • ระยะห่างโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือ มีฉากกั้นสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

 • มีระบบระบายอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศที่ดี มีพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะส่วนบุคคล

 • ทุกคนลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ด้วย App “ไทยชนะ” และให้คําแนะนําลูกค้าตามมาตรการฯ ก่อนใช้บริการทุกราย

ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

 • อายุ < 15 ปี : จ-ศ 14.00 - 20.00 น. วันหยุด 10.00 - 20.00 น.

 • อายุ 15-18 ปี : จ-ศ 14.00 - 22.00 น. วันหยุด 10.00 - 22.00 น.

 • อายุ >18 ปี : ใช้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

 • จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร/คน)

 • เว้นระยะนั่ง-ยืน-ทางเดิน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 • จํากัดเวลาให้บริการในระบบ 2 ชั่วโมง/รอบ (พักทําความสะอาด 15 นาที)

สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด โรงน้ำชา

 • มีใบอนุญาตสถานบริการถูกกฎหมาย

 • ทุกคนลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ด้วย App “ไทยชนะ” หรือ จดบันทึกรายงานแทนได้

 • ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า/Face shield ตลอดเวลา ยกเว้นขณะอาบน้ำ

 • ทําความสะอาดห้อง/อ่างอาบน้ำ/ห้องสุขาพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ ก่อน-หลังบริการแต่ละครั้ง

 • ตรวจหาเชื้อโควิด กลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมการเฝ้าระวังโรคอื่นด้วย

 • อาจพิจารณาให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนรวมของร้าน