เป็นบุญตา "เฟี้ยว์ฟ้าว" เผยเรื่องราวปาฏิหารย์พญานาค หลังสร้างพระพุทธเจ้าทันใจ

เป็นบุญตา "เฟี้ยว์ฟ้าว" เผยเรื่องราวปาฏิหารย์พญานาค หลังสร้างพระพุทธเจ้าทันใจ

เป็นหนึ่งสาวที่มีความเชื่อและศรัทธาเรื่องพญานาคมากๆ สำหรับสาว เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้  ที่ล่าสุดได้เผยภาพที่ตนเองเชื่อว่าเป็นปาฏิหารย์พญานาคปรากฏให้เห็นหลังจากสาวเฟี้ยว์ฟ้าวมีจิตศรัทธาตั้งมั่นและตั้งใจสร้างพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่ 109 ของโลก ไว้ที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประทานพรโพธิสัตว์ จ. เชียงใหม่

โดยสาวเฟี้ยวืฟ้าวได้โพสต์ภาพที่ตนเองกำลังยืนไหว้พระพุทธเจ้าทันใจและเมฆบนท้องฟ้าปรากฏเป็นรูปร่างคล้ายกับพญานาคลงในอินสตาแกรม @feawfoaw และข้อความว่า "#ปาฏิหาริย์!! #พญานาค #เสด็จมาให้เห็นเป็นบุญตาเหลือเกิน
ค่อยๆ อ่าน...จะเจอแสงธรรมที่งดงาม

เมื่อข้าพเจ้า เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้
และ มามี้ ตั้งจิตตั้งใจสร้าง ด้วยความรักและศรัทธา
เพื่อให้มนุษย์นั้นได้มากราบไหว้**ยึดเหนี่ยวในคุณงามความดี **สวดมนตร์ **สมาธิ **เมตตา**ภาวนา

การสร้าง..#พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109 ของโลก
ด้วยความรักที่เปี่ยมล้นจากจิตที่บริสุทธิ์
จิตบริสุทธิ์ คือ
#จิตที่ปราศจากข้อแม้ _ #จิตที่ปราศจากความสงสัย
ในจิตนั้น #มีเพียงแต่ความศรัทธาๆต่อพระพุทธเจ้า
ในจิตนั้น #มีเพียงแต่ความศรัทธาๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แต่การสร้างพระพุทธเจ้า
นั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่ง
#ต้องมีความอดทน,#ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นแท้จริง
#ต้องมีจิตที่รักแท้ , #ต้องมีจิตศรัทธาแท้ และ
ที่สำคัญ
#ทำด้วยจิตที่สะอาดโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิ้น
ในจิตนั้นมีแต่ พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
ในจิตนั้นมีแต่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ต่อมา #พญานาคทุกๆ ตระกูล
#จึงเมตตาได้มานิมิต ข้าพเจ้าและมามี้
พญานาค จะมาช่วยสานสร้างศาสนา
และปกป้องพระพุทธเจ้า
ให้สำเร็จ และ งดงาม สมบูรณ์
ตลอดถึงกัลยาณมิตรผู้ที่มีบุญที่จิตบริสุทธิ์
#ปาฏิหาริย์ ***#ปาฏิหาริย์ **** #ก็ได้เกิดขึ้นจริง
เมื่อ#พญานาค
#เสร็จมา อำนวยพร อำนวยชัย
#พ่อปู่พญานาค ตลอดถึง #แม่ย่าพญานาค
เสด็จให้เห็นเป็นบุญตา บุญตาแท้ๆ

ข้าพเจ้ารัก รักและศรัทธาพญานาคเสมอมา
เพราะ #สัจจะ #สัจจะ
สำคัญมากๆเมื่อเอ่ยมาเรานั้นต้องทำจริง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น รับรู้ เห็น และมีจริง
เมื่อข้าพเจ้าได้ให้สัจจะไว้ ....เมื่อครั้งนั้น

พญานาค ทรงเมตตาเสมอมา
ต่อมนุษย์ที่รักและศรัทธาพญานาค
#ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ที่ไม่หวังผลใดๆตอบแทน
#รักพญานาคเพื่อสร้างบุญ
#รักพญานาคเพื่อสร้างแต่กุศล
#เพราะสิ่งดีนี้จะย้อนกลับหาตน
#นั้นคือบุญนั้นคือกุศล
#เมื่อบุญย้อนกลับก็จะเจอแต่สิ่งดีๆที่ต้องการให้สมหวัง

ปาฏิหาริย์มีจริง พญานาคมีจริง
เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว
อนุโมทนาบุญนะคะกัลยาณมิตรทุกท่าน"

ซึ่งก็มีชาวโซเชียลและแฟนๆ มากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากมาย