อพท. จัด"งานตามรอยเสด็จฯ เมืองตราด 136 ปีที่เกาะช้าง ในวันที่ 5 ก.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราด ในกิจกรรม"ตามรอยเสด็จฯ เมืองตราด 136 ปี ที่เกาะช้าง ในวันที่ 5 กันยายนนี้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปเน้นการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกห่วงใยสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นรูปหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่น่าสนใจ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม รวมไปถึงสถานที่ที่มีความผูกพันทางจิตใจของชนรุ่นหลัง อพท. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น สื่อมวลชน และชุมชนจังหวัดตราด จัดงาน "ตามรอยเสด็จฯ เมืองตราด 136 ปี ที่เกาะช้าง ขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2552 ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราด อันเป็นสถานที่ประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถึง 12 ครั้ง นำไปสู่จิตสำนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม Walk Rally ตามรอยเสด็จ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง ขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จากน้ำตกธารมะยม สู่วัดวัชคามคชทวีป การแสดง "นาตยะอลังการ ตราดรำลึก ชมศิลปะโบราณบนถนนสายวัฒนธรรม ล้อมวงกินข้าวพร้อมฟังเรื่องเล่า "เมืองตราดกับพระพุทธเจ้าหลวง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด