หมอมงคลคาดหนาวนี้หวัด09ระบาดหนัก

หมอมงคลคาดหนาวนี้หวัด09ระบาดหนัก

ชี้เป็นการระบาดที่เกิดจากในปท. ลักษณะหมุนวนกลับจากชนบทเข้าเมืองอย่างรวดเร็ว ทำผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

วันนี้(27 ส.ค.) นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า ขณะนี้มีการประมาณการว่าคนไทยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจัดอยู่ในช่วงขาขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด เป็นไปตามธรรมชาติของโรคที่จะแพร่กระจายจากเมืองออกสู่ชนบท โดยข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ระบุว่าในพื้นที่หลายๆจังหวัด เช่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ ร้อยเอ็ดและระนองมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคที่พุ่งสูงขึ้น

นพ.มงคล กล่าวอีกว่า พื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อของคนต่างจังหวัดมี 2 จุดสำคัญ ได้แก่ โรงเรียนและบ้าน เนื่องจากนักเรียนจะติดเชื้อจากเพื่อนที่เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ ระบาดของโรคค่อนข้างรุนแรง จากนั้นนักเรียนก็จะแพร่เชื้อต่อให้กับคนในครอบครัว การจะช่วยให้ประชาชนปลอดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ต้องกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการให้ความรู้ในการส่งเสริมและป้องกัน โรคกับประชาชน

นพ.มงคล กล่าวด้วยว่า สิ่งที่น่ากังวลและกลัวมากที่สุด คือ อีก 2-3 เดือนข้างหน้าซึ่งจะเป็นช่วงหน้าหนาว อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ในระลอกที่ 2 แต่จะเป็นการระบาดที่เกิดขึ้นจากภายในประเทศ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากต่างประเทศผ่านพ้นไปแล้ว การแพร่ระบาดของเชื้อในระลอก 2 จะเกิดในลักษณะหมุนวนกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครหรือจากชนบทเข้า เมืองอย่างรวดเร็ว และจำนวนคนป่วยจะมากขึ้น เพราะคนมีการเดินทางติดต่อกันตลอดเวลา.

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด