จ.ตราดจัดเวทีสมัชชา "รวมพลัง ร่วมร้างสรรค์เมืองตราดน่อยู่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราดจัดเวทีสมัชชา "รวมพลัง ร่วมสร้างสรรค์เมืองตราดน่าอยู่มุ่งหวังให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเวทีสมัชชา "รวมพลัง ร่วมสร้างสรรค์เมืองตราดน่าอยู่ เพื่อระดมทุกภาคส่วนหาข้อสรุปเกณฑ์มาตรฐานเมืองตราดน่าอยู่นำสู่การปฏิบัติ โดยนายประทีป กล่าวว่า การดำเนินการตามยุทธศาสตร์เมืองตราดน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งหวังให้จังหวัดตราดมีรูปแบบการพัฒนาเมืองตราดน่าอยู่ แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสัมคม และประชาชน ร่วมกันดำเนินงาน และก่อนหน้านี้ได้มีการจัดเวทีย่อยระดมความคิดเห็นของประชาชนไปแล้วในทุกพื้นที่รวม 43 เวที ซึ่งได้มีการจัดเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาเมืองตราดให้น่าอยู่ ตามสภาพท้องถิ่นและความต้องการของประชาชนครบแล้ว โดยการจัดเวทีในครั้งนี้จึงเป็นการลงนามทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนกระบวนการนี้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับเกณฑ์การพัฒนาเมืองตราดน่าอยู่ แบ่งเป็นเมืองที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เมืองที่คนมีความสุข ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ครอบครัว และด้านเศรษฐกิจ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด