จ.สระแก้วเชิญชวนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ออกไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนเกษตรกร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.สระแก้วเชิญชวนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน นี้ นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2552 เป็นวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ออกไปใช้สิทธิโดยพร้อมเพียงกัน ระหว่าเวลา 08.00-15.00 น. การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการแสดงเจตจำนงความต้องการ ตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย เพื่อที่จะได้ผู้แทนเกษตรกรเข้าไปทำหน้าที่บริหารกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ต่อไป โดยจะมีหน้าที่ในการควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน อนุมัติแผนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมถึงการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวด้วยว่า จังหวัดสระแก้วอยู่ในภูมิภาคที่ 2 ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดภาคกลางรวม 25 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีผู้แทนเกษตรกรได้จำนวน 4 คน ซึ่งมีผู้สมัครในภูมิภาคที่ 2 ทั้งหมด 23 คน จึงขอเชิญชวนสมาชิกไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือที่หน่วยเลือกตั้ง และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อไปใช้สิทธิโดยพร้อมเพียงกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด