จ.ชัยนาท เตรียมจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชัยนาท เตรียมจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา 8-17 ก.ย.นี้ เน้นของแท้ คุณภาพดี ราคาถูกจากสวน นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 26 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 8-17 กันยายน 2552 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อสนับสนุนเผยแพร่และส่งเสริมการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรไม้ผล ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ภายในงานจัดให้มีการประกวดส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ประกวดธิดาส้มโอ ประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอ การประกวดร้องเพลง นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP นิทรรศการของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก มหกรรมอาหาร การแสดงพื้นบ้านของอำเภอและศิลปินนักร้องชื่อดังแสดงให้ชมฟรีทุกคืน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด