มรภ.กำแพงเพชร คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการละครสะท้อนปัญญา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการละครสะท้อนปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดเผยว่า กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกลุ่มละครมะขามป้อม ในโครงการละครสะท้อนปัญญา เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาจากทุกสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน สร้างสรรค์การเขียนบทและการแสดงละครเวที โดยกำหนดให้เป็นละครในเชิงสะท้อนปัญญาและสังคมในปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งได้มีประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์ละครเวที สำหรับการแข่งขันโครงการละครสะท้อนปัญญาในครั้งนี้ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดส่งทีมละครเข้าร่วมแข่งขันเป็นครั้งแรก โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ทุกคณะวิชาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 60 ทีม สำหรับละครที่นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำไปแสดง ชื่อเรื่อง ยาย...หวัง ละครเวทีเรื่อง ยาย....หวัง... ซึ่งเนื้อหาเป็นการสะท้อนมุมมองการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ที่หลงไปตามกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติ นิยมเรื่องวัตถุจนหลงลืมรากเหง้าตัวตนของตนเอง ผ่านการแสดงของบท คุณยายลำเจียก กับ หลานแก้ว โดยผสมผสานเครื่องดนตรีพื้นบ้านในบทเพลงคล้องช้าง...แห่งบ้านครชุม และใช้ขลุ่ยในการสื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึกของนักแสดง ซึ่งสามารถชนะใจกรรรมการและผู้ชม โดยคว้า 2 รางวัลคือ ชนะเลิศละครยอดเยี่ยม ประจำปี 2552 และป๊อปปูล่าโหวต

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด