สดร.ชี้ "สุริยุปราคา" เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์อธิบายได้ ไม่ส่งผลต่อมนุษย์

สดร.ชี้ "สุริยุปราคา" เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์อธิบายได้ ไม่ส่งผลต่อมนุษย์
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

นายศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่า ปรากฏการณ์ "สุริยุปราคา" เกิดจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน มีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์

ซึ่งนักดาราศาสตร์สามารถคำนวณการเกิดล่วงหน้าได้หลายพันปี และเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ซึ่งในวันที่ 21 มิ.ย. 2563 จะเกิดปรากฏการณ์ "สุริยุปราคาวงแหวน" แนวคราสวงแหวนพาดผ่านสาธารณรัฐอัฟริกากลาง คองโก เอธิโอเปีย ตอนใต้ของปากีสถาน ตอนเหนือของอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ส่วนประเทศไทยจะเห็นเป็น "สุริยุปราคาบางส่วน" ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่งสามารถสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย แต่ละภูมิภาคจะมองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่งมากน้อยแตกต่างกัน สามารถสังเกตได้ในช่วงเวลาประมาณ 13.00–16.10 น. ตามเวลาประเทศไทย ดวงอาทิตย์จะปรากฏเว้าแหว่งมากที่สุดเวลาประมาณ 14.49 น. นั้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน อาจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อโลกอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์กระทำต่อโลก หรือแรงไทดัลจะทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงมากกว่าปกติ แต่จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

ซึ่งปัจจุบันข้อมูลข่าวสารถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสื่อสังคมออนไลน์ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วบางครั้งอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงจึงขอให้ประชาชนเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ อาศัยวิจารณญาณในการรับรู้ศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ด้วยเหตุและผลใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิง และเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวัง