ฉายภาพโฮโลแกรมพระสังฆราช

เสมือนเสด็จงานฉลอง96พรรษา

พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยถึงการเตรียมงานเทิดพระเกียรติครบรอบ 96 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า ในส่วนของวัดบวรนิเวศวิหาร ได้เตรียมงบประมาณ 10 ล้านบาทจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค. โดยจะมีการฉายภาพ โฮโลแกรม หรือ ภาพเสมือนจริงที่สมเดะสังฆราชเสด็จพระดำเนินมาในนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนถวายสักการะ ซึ่งถือเป็นการใช้เทคนิคพิเศษนี้เป็นครั้งแรกของประเทศ เนื่องจากพระองค์ไม่สามารถเสด็จมายังสถานที่ จัดงานได้ ส่วนภายในนิทรรศการนั้นจะมีการจำลองห้องบรรทม พระพุทธรูปที่ทรงสะสม รวมทั้งมีการแจกพระผงไพรีพินาศ จำนวน 100,000 องค์ และน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานฯด้วย

พระอาการสมเด็จพระสังฆราชขณะนี้ ทรงชราภาพมาก และอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ แต่พระองค์สามารถทอดพระเนตรโทรทัศน์ได้ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนอยากที่จะถวายสักการะสามารถไปลงนามถวายพระพรได้ที่ตึกสามัคคีพยาบาล ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด