วันที่ 27 สิงหาคม 2552

* ค่ายเยาวชน...รักษ์ป่าชายเลน

การไฟฟ้านครหลวงขอเชิญ น้อง ๆ เยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 8-12 ปี เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชน...รักษ์ป่าชายเลน รุ่นที่ 5 กับการไฟฟ้านครหลวง ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2552 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงสมัครเป็นสมาชิก www.youngmea.com และวาดภาพระบายสีในหัวข้อ เยาวชนรักษ์ป่าชายเลน ลงบนไปรษณียบัตร หรือ Download แบบฟอร์มการวาดภาพระบายสีทาง www.youngmea. com แล้วเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และตั้งชื่อภาพหรือคำขวัญ พร้อมบรรยายใต้ภาพถึงแนวความคิดในการอนุรักษ์ป่าชายเลน แล้วส่งผลไปที่ การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 17 เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เปิดรับผลงานถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2552 สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2256-3218

* ประกวดออกแบบเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจการออกแบบเครื่องประดับ ร่วมเสนอผลงานในโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ไทย เอ็กซ์โพชั่น แพสชั่น ออฟ ไทย ดีไซน์ โดยผู้ชนะเลิศจะ ได้รางวัลเงินสดพร้อมโล่เกียรติยศและได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับของสถาบันฯ ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http:// www.git.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 3 อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ภายในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-5473 ต่อ 16-17 เปิดรับผลงานถึงวันที่ 6 ตุลาคมนี้ ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 8 ตุลาคม 2552.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด