เอดีบีแนะรัฐบาลในเอเชียกระตุ้นความต้องการสินค้าในประเทศฟื้นเศรษฐกิจแข็งแกร่งดังเดิม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบี รายงานวันนี้ว่า วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทั่วโลก ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในเอเชียลดลง อย่างไรก็ดี เพื่อช่วยให้สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ดีขึ้น รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ จึงควรจะออกมาตรการช่วยเพิ่มความต้องการสินค้าในประเทศ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ทั้งนี้ เชื่อว่า แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งถือว่า เป็นแนวทางที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันจะช่วยให้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของบริษัทขนาดเล็ก และขนาดกลางในภูมิภาคนี้สามารถต่อสู้กับวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ด้วย และจากข้อมูลพบว่า ในปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในเอเชีย ถือเป็นกลุ่มผู้จ้างพนักงานหลักของประเทศต่าง ๆในเอเชียน.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด