ปภ. ระบุ ขณะนี้คงเหลือสตูลเพียงจังหวัดเดียวที่ประสบอุทกภัยอยู่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุ สถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง ตรัง พังงา และสตูล ขณะนี้คงเหลือจังหวัดสตูลเพียงจังหวัดเดียวที่ประสบภัยอยู่ นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า หลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 22-24 สิงหาคม 2552 ในจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันของภาคใต้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัด 12 อำเภอ 43 ตำบล ได้แก่ จังหวัดระนอง 2 อำเภอ จังหวัดตรัง 2 อำเภอ จังหวัดพังงา 2 อำเภอ จังหวัดสตูล 6 อำเภอ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระนอง ตรัง และพังงา ได้คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้ว ยังคงเหลือจังหวัดสตูลอีกเพียงจังหวัดเดียวที่ยังประสบภัยอยู่ หากไม่มีฝนตกลงมาคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด