ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 18.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ นายโรเบิร์ต สจ็วต ซิกเลอร์ (Mr. Robert Stewart Zeigler) ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ และ นายดันแคน เอียน แมคอินทอช (Mr.Duncan lan Macintosh) ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสที่ทรงรับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบ 10 ปี และรับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ข้าว พุทธศักราช 2551 กับพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ "เดอะ รอยัล ไรซ์ รีเสิร์ช อินนิทิเอทีฟ (The Royal Rice Research Initiative) กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ต้นข้าวชุบทองคำ ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี แห่งความสัมพันธ์แห่งประชาชนชาวไทยกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ในพุทธศักราช 2553 ในโอกาสนี้ นางสาวสุพัตรา ธนเสนีย์วัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว นางสำลี บุญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และ นางวารี ไชยเทพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute IRRI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2503 โดยความร่วมมือของมูลนิธิฟอร์ด มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ และรัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลอส บานอส สาธารัฐฟิลิปปินส์ ทางสถาบันวิจัยข้าวนานาชาตินี้ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย ในด้านการพัฒนาพันธุ์ข้าว มาโดยตลอด อีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสถาบันฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2539 และในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติก่อตั้งมาครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2553 จึงได้นำเสนอโครงการ "เดอะ รอยัล ไรซ์ รีเสิร์ช อินนิทิเอทีฟ (The Royal Rice Research Initiative) สำหรับเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการศึกษาวิจัยข้าวในภูมิภาคเอเชีย เพื่อหาหนทางช่วยเหลือชาวนาที่ยากจน ในภูมิภาคนี้ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงในอาชีพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เวลา 09.55 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบ 7 รอบ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เวลา 10.47 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ครบ 36 ครั้ง และครบ 108 ครั้ง ประจำปี 2550-2551 กับประทานใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาโลหิต ณ อาคารใหม่ สวมอัมพร เป็นวันที่ 2 ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานการกุศล "วมศิลปินไทยเทิดไท้ราชินี ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา 20.18 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายศิวะ แสงมณี ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีไทย จำกัด คณะกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทฯ และนายกสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึก เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ชุดที่ 2 ) เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย - นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2552

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด