จุรินทร์ ย้ำ ยังคงให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 อย่างต่อเนื

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยัน ยังคง ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งประสานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอคำแนะนำเพื่อป้องกันการระบาดในระลอก 2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่องค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่าใน 2-3 เดือนข้างหน้า อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระลอก 2 และจะมีความรุนแรงมากขึ้นว่า ถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีกระแสข่าวว่า การเฝ้าระวังในสถานศึกษาต่างๆ จะลดลง แต่ความจริงแล้วมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงให้สถานศึกษาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอคำแนะนำว่า จะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ส่วนกรณีที่ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) ระบุว่า ขณะนี้มีโรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ประมาณ 3,000 โรงทั่วประเทศ ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเด็กไม่มีน้ำล้างมือทำความสะอาดนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว แต่จะมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประสาน สสส.เพื่อขอข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีที่ใดบ้าง และจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด