มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มพระราชทานที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง วันนี้ (26 ส.ค.52) นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดระนอง เป็นประธานมอบผ้าห่มพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 367 ผืนใหแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง พร้อมกล่าวว่า ขอให้นักเรียนที่ได้รับมอบผ้าห่มพระราชทานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดี ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนที่อยู่ร่วมกัน ให้รู้จักความมีระเบียบินัย รักษาความสะอาด และรู้จักคุณค่าของเงิน ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ปัจจุบันมีนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 637 คน เป็นนักเรียนอยู่ประจำ 327 คน นักเรียนไป-กลับ 310 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 49 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด