ทูลเกล้าฯถวายรางวัลนักประดิษฐ์โลกแด่ในหลวง

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ศ.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ วช.ได้รับการติดต่อจาก ประเทศแทนซาเนีย และออสเตรเลีย เพื่อขออนุญาตนำวิธีการทำฝนหลวง ซึ่งเป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรจากหลายประเทศ เพื่อนำไปใช้ภายในประเทศของตนแล้วหลังจากพบปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้พื้นที่ทั่วไปแห้งแล้งขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อให้ถูกต้องตามกระบวนการและกฎหมาย โดยในส่วนของการปฏิบัตินั้น จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สำนักฝนหลวง เพื่อส่งต้องผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบในรายละเอียดต่างๆ เช่น ความแม่นยำในการคำนวณปริมาณเมฆ น้ำ แรงลม เพื่อกำหนดให้ฝนตกนพื้นที่ที่ต้องการได้ ซึ่งจากพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงแนะนำ ให้ใช้สิทธิบัตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษยชาติ และให้ร่วมมือกันทำงานโดยเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ดังนั้นเมื่อมีการร้องขอมา วช.จึงได้เร่งรีบดำเนินการประสานงานให้อย่างเต็มที่ ศ.อานนท์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้การนำสิทธิบัตรฝนหลวง ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้ว ในวันที่ 9 กันยายน เวลา 17.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะนำ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติยัง พร้อมด้วย ผู้แทนสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 86 ประเทศในยุโรป สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หรือ คิปา (KIPA) และองค์กรนักประดิษฐ์แห่งรัสเซีย (Association Russian House) เข้าเฝ้า เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักประดิษฐ์โลกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชื่นชมในพระปรีชาสามารถการประดิษฐ์ โดยเฉพาะผลงานกังหันน้ำชัยพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากพระอัจฉริยภาพในพระองค์ และยังถวายพระราชสมัญญาจากองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติว่า เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก และยังกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์โลก (International inventor day convention: IICD) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก และเป็นพระองค์เดียวเท่านั้น

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด