ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรจะติดตามผลการปฏิบัติงานที่จ.สุพรรณบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร จะเดินทางติดตามผลการปฏิบัติงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 30 สิงหาคม นี้ นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม นี้ เวลา 09.30 น. ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะจำนวน 18 คน จะเดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางสร้างความร่วมมือให้แก่ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองท้องที่ ในการสร้างเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด