วิทยาลัยเกษตรฯบุรีรัมย์จัดแข่งขันทักษะและฝึกอบรม 180 อาชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จัดประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะ ทั้งฝึกอบรม 108 อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้ทั้งก่อนและหลังจบการศึกษา นายสมศักดิ์ ชื่นใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กล่าวถึงการจัดงานจัดประชุมทางวิชาการแข่งขัน 40 ทักษะเกษตรในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า เพื่อวัดความเป็นเลิศทางด้านทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด อีกทั้งภายในงานมีการฝึกอบรม 108 อาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้ทั้งก่อนและหลังจบการศึกษา นอกจากนั้นยังได้มีการจัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษาให้ผู้มาร่วมงานได้ชมอีกด้วย โดยงานจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด