อ.ท่าใหม่เปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม จ.จันทบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำเภอท่าใหม่ เปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมจังหวัดจันทบุรี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ นายอำเภอท่าใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม "โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนเพื่อป้องกันการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นเครือข่ายพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จำนวน 45 คนโดยมีนางสาวพรชนก กิจดำรงกุล หัวหน้าบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานและให้การต้อนรับ การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายมีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้สามารถเป็นเครือข่ายของศูนย์ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง พ.ศ. 2552 อันเป็นภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีทิศทางไปในแนวเดียวกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด