กรมศิลปากร แนะรัฐสภาพิจารณาผ่านข้อตลงชั่วคราวไทย กัมพูชา อย่างรอบคอบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมศิลปากร แนะรัฐสภาพิจารณาการผ่านข้อตกลงชั่วคราวไทย กัมพูชา อย่างรอบคอบ ชี้ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ขณะที่ความสัมพันธ์ด้านโบราณคดีไทย-กัมพูชา ยังเหนียวแน่น นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงกรณีการนำร่างบันทึกข้อตกลงชั่วคราวไทย-กัมพูชา เข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 190 (2) ว่า บันทึกดังกล่าวมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดินแดน และงบประมาณ ดังนั้นการประชุมรัฐสภาในวันที่ 28 สิงหาคม จึงเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่าผลจะออกอย่างไร เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก หากจะตัดสินใจอะไรลงไปทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาถี่ถ้วนแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของกรมศิลปากรเป็นเพียงหน่วยงานดูแลแหล่งโบราณคดี อาทิ สระตราว สถูปคู่ แหล่งตัดหิน ผามออีแดง และทำหน้าที่ศึกษาข้อมูลด้านวิชาการและการอนุรักษ์เท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ 4.6 ตร.กม.ระหว่างไทย - กัมพูชา อย่างไรก็ตาม แม้ทางการเมืองทั้ง 2 ประเทศจะมีข้อพิพาทเรื่องดินแดน แต่ในเชิงวิชาการด้านโบราณคดีนั้นทั้ง 2 ประเทศยังมีความร่วมมือกันมาโดยตลอด ไม่มีปัญหาต่อกัน โดยล่าสุดกัมพูชาเชิญไทยร่วมอนุรักษ์แหล่งหินโบราณด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด