แพทย์ เผย พบคนไทย 13 ล้านคนในประเทศ ป่วยทางจิต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

แพทย์ เผย พบคนไทย 13 ล้านคนในประเทศ ป่วยทางจิต โดยภาคเหนือ มีสถิติการฆ่าตัวตายสูงสุด พร้อมแสดงความเป็นห่วงจำนวนผู้มีสภาวะทางจิตอาจเพิ่มสูงขึ้นเทียบเท่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 พลังสุขภาพจิตเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสที่กรมสุขภาพจิตจัดขึ้นในโอกาสฉลอง 120 ปี สุขภาพจิตไทย โดยเปิดเผยผลสำรวจพบคนไทยถึง 13 ล้านคนมีปัญหาสภาวะทางจิตที่เกิดจากความเครียดในจำนวนนี้มีเพียง 1 แสนรายที่เข้ารับการรักษา ที่เหลือปล่อยให้เครียดสะสมไม่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาทางจิต และพบอุปสรรคทางการเข้าถึงยาทางจิตที่มีราคาแพง หากปล่อยไว้จะมีคนป่วยทางจิตเพิ่ม นำไปสู่การฆ่าตัวตายและทำร้ายคนอื่น โดยล่าสุดพบการฆ่าตัวตายในประเทศ เริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะในประชากรภาคเหนือตอนบน พบจังหวัดเชียงใหม่มีคนฆ่าตัวตายสูงสุดถึงร้อยละ 28.06 ต่อประชากร 1 แสนคน รองลงมาคือจังหวัดลำพูน ร้อยละ 27.13 และจังหวัดลำปางร้อยละ 11.74 ซึ่ง นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า เป็นห่วงผู้มีสภาวะทางจิตอาจเพิ่มสูงขึ้นเทียบเท่ากับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เพราะมีปัจจัยเข้ามากระทบ ทั้งปัจจัยเศรษฐกิจและการระบาดของโรคต่างๆ ทั้งนี้ จากสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศพบว่าชายสามารถฆ่าตัวตายได้สำเร็จมากกว่าหญิง พร้อมเลือกวิธีที่รุนแรงกว่า โดยพบคนมักเลือกวิธีผูกคอตาย กึ่งสารเคมี ใช้อาวุธมีดและปืน รวมไปถึงการกระโดดน้ำ และกระโดดตึก เป็นทางเลือกในการปลิดชีพตัวเองสูงที่สุด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด