ศาลฎีกาอาร์เจนตินาชี้การสูบกัญชาถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ผิดกฎหมาย

ศาลฎีกาอาร์เจนตินาชี้การสูบกัญชาถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ผิดกฎหมาย ระบุรัฐไม่สามารถแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของผู้คนได้ ขณะที่รัฐบาลพยายามเพิ่มโทษในคดียาเสพติด ศาลฎีกาของประเทศอาร์เจนตินาได้พิพากษาว่า การที่เจ้าหน้าที่รัฐทำการลงโทษผู้คนที่สูบกัญชาในฐานะที่เป็นการบริโภคส่วนบุคคลนั้น ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญ

โดยคำพิพากษาดังกล่าวมีที่มาจากคดีความที่วัยรุ่น 5 ราย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหามีมวนกัญชาอยู่ในกระเป๋าเสื้อ อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีมาอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล ศาลฎีกากลับมีความเห็นว่า การใช้กัญชาดังกล่าวถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ได้ก่อความเสียหายร้ายแรงให้แก่ผู้อื่น และระบุว่าศาลไม่ต้องการสนับสนุนให้เกิดการแบ่งแยกกีดกันผู้คนด้วยเหตุผลจากเรื่องการใช้ยา

ศาลฎีกาพิพากษาคดีนี้ว่า ผู้บรรลุนิติภาวะแต่ละคน มีสิทธิเสรีภาพที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของตนเอง โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ขณะที่ประธานศาลฎีกาอาร์เจนตินา นายริคาร์โด โลเรนเซตติ แสดงความเห็นว่า พฤติกรรมส่วนบุคคลต่าง ๆ ถือเป็นการกระทำที่ถูกกฎหมาย ตราบเท่าที่พฤติกรรมเหล่านั้นไม่ได้ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่า เป็นการกระทำอันตราย

รัฐไม่สามารถจะสถาปนาหลักศีลธรรมจรรยามาบังคับใช้กับผู้คนได้ ประธานศาลฎีกาอาร์เจนตินากล่าว

ทั้งนี้รัฐบาลของอาร์เจนตินามีความพยายามที่จะเพิ่มบทลงโทษของคดียาเสพติด ด้วยการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีอยู่เดิม แต่ฝ่ายตุลาการของประเทศกลับมีความเห็นสวนทางว่า รัฐบาลไม่ควรทำการแบ่งแยกกีดกันผู้คน ผ่านเหตุผลในเรื่องการใช้ยาซึ่งถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล ส่งผลให้ศาลฎีกาอาร์เจนตินาตกเป็นเป้าหมายในการถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยคริสตจักรและกลุ่มอนุรักษ์นิยมในที่สุด

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด