สภาฯเลื่อนพิจารณาพ.ร.บ.งบ53 เป็น27ส.ค.

ที่รัฐสภา วันนี้(26 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมให้นำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ขึ้นมาพิจารณาในวันที่ 27 ส.ค.นี้ เวลา 9.30 น.โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เป็นที่รับทราบทั่วกันว่าวันที่ 27 ส.ค.นี้จะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ทำให้นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย แสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของประธานวิปรัฐบาล โดยให้เหตุผลว่าเกรงจะทำให้ร่างพ.ร.บ.ซึ่งที่ประชุมเคยมีมติเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนจำนวน 5 ฉบับ อาจต้องตกไป จึงเสนอญัตติให้คงวาระการประชุมเช่นเดิม เพราะเห็นว่าประธานสภาฯสามารถใช้อำนาจเรียกประชุมสภาฯนัดพิเศษในวันที่ 27 ส.ค.ได้อยู่แล้วเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า หลังจากที่นายชัย ได้รับฟังคำทักท้วงและข้อเสนอแนะจาก นายชลน่าน และนายวิทยา บุรณศิริ ประธานวิปฝ่ายค้าน ในที่สุดจึงขอให้นายชินวรณ์ ถอนการเสนอญัตติขอเปลี่ยนวาระการประชุม และให้นายชลน่าน ถอนญัตติขอให้คงวาระการประชุม ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย ก็ยอมถอนญัตติแต่โดยดี เพื่อให้ประธานสภาฯใช้อำนาจเรียกประชุมสภาฯนัดพิเศษในวันที่ 27 ส.ค.นี้ เวลา 9.30 น.

จากนั้นที่ประชุมจึงเข้าสู่ระเบียบวาระปกติ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใจภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด