ปชช.เห็นด้วยใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯเขตดุสิต

วันนี้ (26 ส.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต ที่มีต่อการประกาศ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในเขตดุสิต 29 ส.ค.-1 ก.ย.นี้ จำนวน 1,078 คน โดยประชาชน 76.39% เห็นด้วย เพราะเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ชุมนุมจำนวนมาก, ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง, การชุมนุมจะได้อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้อง ฯลฯ 14.58% รู้สึกเฉย ๆ เพราะการชุมนุมครั้งนี้อาจไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น, ไม่ควรตีตนไปก่อนไข้ ฯลฯ ขณะที่ 9.03% ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นสิทธิของผู้ที่มาชุมนุม, เมื่อประกาศออกไปอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่มาชุมนุม, เป็นการยั่วยุ และส่งผลให้สถานการณ์ยิ่งตรึงเครียดมากขึ้น ฯลฯ

ทั้งนี้ เมื่อถามว่า ถ้าประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการต่อการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ให้บานปลายอย่างไร 32.05% ระบุว่า ไม่ใช้มาตรการรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุม 28.21% เห็นว่า ควรมีการเจรจากันอย่างประนีประนอม หันหน้าเข้าหากัน เพื่อหาข้อยุติ ขณะที่ 23.07% ระบุว่า ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 8.96% เห็นควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการควบคุมดูแลการชุมนุมอย่างเคร่งครัด และมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 7.71% ระบุว่า ให้เสรีภาพในการชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมาย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด