ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างของจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยกย่องสรรเสริญบุคคล ซึ่งเป็นพ่อที่ดี และสมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2552 นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2552 กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพฯ และได้มอบหมายให้จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติพ่อตัวอย่างส่งให้สมาคม จำนวน 2 คน ซึ่งพิจารณาคัดเลือกแล้ว ได้แก่ 1. นายแนน ไพรแก่น อายุ 67 ปี อาชีพ ทำการเกษตรและค้าขาย ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 63/3 ถนนคชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 2. นายเกตุ สิงห์เวียง อายุ 71 ปี อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 275/2 หมู่ 4 ถนนชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ สำหรับการพิจารณาพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2552 ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. นายเทวินทร์ ตาริยะ อายุ 72 ปี อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 62/1 หมู่ 10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 2. นายอรรณพ จันทร์พิลา อายุ 59 ปี อาชีพ รับราชการ ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 214 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 3. นายทองเริ่ม บัวสถิต อายุ 71 ปี อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 172 หมู่ 2 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 4. ร.ต.ท.ปรีชา หนูคุ้มทรัพย์ อายุ 67 ปี อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 2046 หมู่ 5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 5. ร.ต.ต.สนาม สมมัง อายุ 63 ปี อาชีพ ข้าราชการบำนาญ ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 122 หมู่ 2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 6. นายสุริยนต์ อังอินสมบัติ อายุ 57 ปี อาชีพรับราชการ ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 71/15 หมู่ 2 ต.ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 7. นายจีระพงษ์ หอมสุวรรณ อายุ 53 ปี อาชีพรับราชการ ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 412/16 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด