กองทัพไทย จัดโครงการ รวมพลังกองทัพไทยต้านไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทัพไทย ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการ รวมพลังกองทัพไทยต้านไข้หวัดใหญ่ 2009 เพื่อให้ความรู้รณรงค์และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พลอากาศเอกอิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รวมพลังกองทัพไทยต้านไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และสำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพกองกำลังของกองทัพไทย เพื่อให้องค์ความรู้ รณรงค์ และควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้แทนเหล่าทัพได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ และขยายผลปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง ขณะที่พลอากาศเอกอิทธพร กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิต รวมถึงการดำเนินชีวิตของกำลังพลและครอบครัว อีกทั้งยังสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและเศรษฐกิจของชาติ ซึ่งความร่วมมือของกองทัพไทย และคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะร่วมกันรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และอยากประกาศให้ทุกหน่วยงานรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชน มีความปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด