จ.ตราด นำข้าราชการ ประชาชนกล่าวปฏิญาณตนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการและ ประชาชนกล่าวปฏิญาณตนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (26 ส.ค.52) ที่โรงเรียนบ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชน กล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลกษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า " เราคนไทย ต้องรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราคนไทย ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฏหมายและยึดหลัก ความสงบ ความสันติและรู้รักสามัคคี เราคนไทย ต้องปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต ซึ่งการกล่าวคำปฏิญาณตนดังกล่าว เพื่อให้คนไทยทุกคน รู้คุณแผ่นดินและมีจิตสำนึกที่ดีให้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันช่วยสอดส่องดูแลปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด