จ.เพชรบูรณ์ เตรียมระดมความเห็นสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาจำลองขนาดใหญ่ ฉลองวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมระดมความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (7 รอบ) ในปี พ.ศ.2554 นายปรีชา เทพแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในวโรกาสสำคัญของบ้านเมือง โดยเฉพาะวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ หลายจังหวัดได้มีการเตรียมการสร้างสื่อที่เป็นมงคลถวายเป็นพระราชกุศล และมีหลายฝ่ายให้ข้อคิดเห็นว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ที่จะสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาจำลอง ขนาดใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลในปี พ.ศ.2554 โดยประดิษฐานในที่ที่เหมาะสม และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามภายในเขตเมืองเพชรบูรณ์ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2554 ซึ่งจะตัดใช้งบประมาณดำเนินการเป็นจำนวนมากจากพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยในเบื้องต้นนี้จะได้มีการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนทุกหมู่เหล่าก่อน ว่าเห็นสมควรที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะได้สร้างพระพุทธมหาธรรมราชาจำลองขนาดใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลหรือไม่ และจะมีข้อคิดเห็นอื่นๆ อย่างไร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสวันสำคัญของประเทศชาติบ้านเมือง ปัจจุบันพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่เมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรภูมิ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยลพบุรี (ขอม) หล่อด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 13 นิ้ว สูง 18 นิ้ว ไม่มีฐาน มีพระพักตร์กว้าง พระโอษฐ์แบะ พระกรรณยาวจรดพระอังสา พระเศียรทรงชฎาเทริด หรือมีกระบังหน้าทรงสร้อยพระศอ พาหุรัด และประคต มีสวดีลายงดงามแลดูน่าเกรงขาม ส่วนประวัติการสร้างไม้ปรากฏเด่นชัด มีแต่ความเชื่อตามตำนานว่าพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด (หล่มสัก) ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์แห่งนครธมให้นำไปประดิษฐานเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด