ไฟเขียวจ่ายพนักงาน กฟน.2 พัน บ.

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า นครหลวง (กฟน.) ที่มีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน จำนวน 529 คน ให้ได้รับเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พนักงาน กฟน. ซึ่งมีรายได้น้อย ขณะที่ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ค่าครองชีพมีอัตราสูงขึ้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด