ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 18.39 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแก่คู่สมรสตามลำดับดังนี้ นายศรา จุฑารัตนกุล กับ นางสาวพิยดา อัครเศรณี พันตำรวจตรี รังสรรค์ เนตรเกื้อกิจ กับ นางสาวสิริลดา เหมือนดำ พันตำรวจโท ธีรชาติ ธีรชาติธำรง กับ นางสาวยุพาภรณ์ ไตรทิพย์ นายกุศล สุขะกุล กับ นางสาววรรณชา สุจินดาวัฒน์ และ นายพงศ์ศิริ ศิลปกุล กับ นางสาวจิตรวัสสิกา หงษ์ทอง เวลา 10.09 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปประทานรางวัลการประกวดหนังสือสำหรับเด็ก รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 6 ณ บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เวลา 11.48 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าตามลำดับดังนี้ - รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะ เฝ้าถวายผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากผ้าใยบัวบรรจุพิมเสนและเมนทอล เพื่อประทานแก่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและทรงใช้ตามพระอัธยาศัย - นายธนทัศน์ ทองเนียม ประธานคณะกรรมการจัดงาน หัตถศิลป์ แผ่นดินแม่ ครั้งที่ 2 คณะอาจารย์และนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบการประกวด ยัง ดีไซเนอร์ (Young Designer) เฝ้าถวายชุดที่ใช้แสดงแฟชั่นลดภาวะโลกร้อน ลีลา ศิลปาชีพ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด ผ้าขาวม้าไทย ก้าวไกล สู่แฟชั่นโลก เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระอัธยาศัย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.53 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ครบ 36 ครั้งและครบ 108 ครั้ง ประจำปี 2550 - 2551 กับประทานใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาโลหิต ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 1

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด