เกษตรกรชาวเชียงใหม่และลำพูน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ หลังอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราแห้งขอดมากที่สุดในรอบ 1

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรกรชาวเชียงใหม่และลำพูน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีกรณีอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราแห้งขอดมากที่สุดในรอบ 11 ปี เกรงไม่มีน้ำสำหรับทำนาปี วอน เร่งประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง ตัวแทนเกษตรกร ชาวจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน นำโดย นายสมาน ทัดเที่ยง และ นายชัยสินทร์ วินแก้ว ยื่นหนังสือต่อ นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานส่งไปยังนายกรัฐมนตรี หลังจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการปลูกข้าวนาปี ปี 2552 ในพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา เนื้อที่การเกษตร 170,000 ไร่ โดยปีนี้น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราต้นฤดูกาลผลิตเดือนมิถุนายน มีน้ำต้นทุน 56 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งให้เกษตรกรทำนาจนถึงขณะนี้มีน้ำเหลืออยู่ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังเหลือที่ใช้ได้อีกประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี ขณะที่ยังต้องส่งน้ำให้เกษตรกรอีก 4 งวด จึงได้เรียกร้องขอให้แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน โดยขอให้ทุกอำเภอประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบล และพื้นที่ เพื่อสำรวจแหล่งน้ำ จัดทำบัญชีเพื่อนำเครื่องสูบน้ำมาสูบไปส่งให้เกษตรกร ขอให้จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง เพื่อจะได้สนับสนุนเชื้อเพลิง และอุปกรณ์สูบน้ำให้เกษตรกร นอกจากนี้ ขอให้เร่งรัดงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมายังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีมูลค่า 6,000 ล้านบาท ทำการศึกษาตั้งแต่ปี 2543 และได้มีการสำรวจ ออกแบบตั้งงบประมาณ 3,960 ล้านบาทเมื่อปี 2549 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า โดยขณะนี้ยังติดอยู่ที่ขั้นตอนการตรวจสอบของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้เร่งรัดติดตามเพื่อให้โครงการดังกล่าวส่งต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อไป สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรประมาณสองแสนไร่ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทรายและอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองและอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด