ครม.ฉลุยตั้งข้าราชการใหม่

ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (25 ส.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีการแต่งตั้งเลขาธิการ ก.พ.คนใหม่ ได้แก่ นางเบญจวรรณ สว่างนิทร ส่วนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนใหม่ ได้แก่ นายกฤษณพร เสริมพานิช

ขณะที่ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง รศ.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ นอกจากนั้น ที่ประชุม ครม.ยังได้อนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด